I.K.Engineering er et mindre ingeniørvirksomhed, der beskæftiger sig med rådgivning og udvikling indenfor maskinbranchen. I.KEngineerings kompetencer omfatter stort set alle ingeniørdiscipliner indenfor maskinindustrien og teknologiområdet med hovedfokus på udvikling, konstruktion, beregninger og FEM-simulering.

I.K.Engineeing er en virksomhed, der i tæt samarbejde med kunderne, løser ingeniørrelaterede udfordringer simpelt og effektivt gennem målrettet indsats. Vi løser vores opgaver gennem implementering af "State-of-the-art Engineering Software" brug af "State-of-the-art Engineering Services", samt kreativ og kompetent tankegang.

Vi arbejder for kunder i kortere eller længere perioder - efter timesats eller fastpris, oftest "on site".
Det betaler sig at bruge I.K.Engineering som eksterne ingeniører. I kan bruge vores ekspertise fra idé til slutprodukt.
Med I.K.Engineering onsite er vi tæt på opgaven og tæt på jeres viden. I.K.Engineering's mange års erfaring gør informationssøgning hurtig og over-førsel af metodikker effektiv.
Ved at I.K.Engineering er tilstede hos jer og tilpasser os miljøet, sikrer vi jer et optimalt opgaveforløb.

I.K.Engineering tilbyder alle sine ydelser til fordelagtige priser. De vil ved at indgå samarbejde med I.K.Engineering bevare Deres konkurrence fordel
De er altid velkommen til at kontakte os, for et uforpligtende møde og tilbud på specifikke opgaver.

I.K.Engineering tilbyder et bredt spektrum af rådgiverydelser indenfor stålkonstruktioner og vores fokusområder er maskiner.

Siden firmaets start i 2006 har vi beskæftiget os med udregninger af testtårne, løfteaggregater, boretårne samt specialudstyr til boretårne.

Vi ønsker et tæt samarbejde med vores kunder og vi bestræber os på en tæt dialog og kreativ sparring for at finde de bedste helhedsløsninger.

I.K.Engineering har kompetencer til at følge et projekt helt fra opstartsfasen til de endelige 3. parts godkendelser.

Vi har løst opgaver lige fra simple opgaver for den lokale smed, til avancerede konstruktioner hvor FEM-analyse er påkrævet. Vi bruger ofte vores projekledelseserfaring til at frigøre ressourcer hos kunden, i og med vi sørger for at opgaven udføres og fuldføres.

Vi fokuserer på konstruktionens funktion, krav til økonomisk og kvalitets- mæssig produktion i værksted samt montage.

Vi har erfaring med følgende 3D CAD systemer:

Vores medarbejdere har kompetencer indenfor følgende områder:

  • Pro/ENGINEER
  • SolidWorks
  • Autodesk Inventor
  • NX

 

Finite Element Analysis / Finite Element Method er et af I.K.Engineerings kerneområder. Vi råder over ANSYS og Autodesk Algor til udførelse af FEM-simulering. ANSYS er det foretrukne værktøj.

Finite Element Model (FEM) er analyseret med en i sagens natur større præcision end det ellers ville være muligt at bruge konventionelle h1analyser, da den faktiske udformning, belastning og fastholdelser, samt materielle egenskaber kan angives med langt større nøjagtighed end den, der anvendes i klassisk hånd beregninger.

Vores medarbejdere har kompetencer indenfor følgende områder:

Strukturelle analyser, herunder: 

  • Statiske styrkeberegninger

  • Dynamiske udmattelses- og levetidsberegninger

  • Lineære spændingsanalyser

  • Ulineære spændingsanalyser